PREDATOR CHALLENGE 2020

 

Verplaatsen Predator Challenge 2020

Net als alle andere evenementen ontkomt ook de Predator Challenge 2020 niet aan de maatregelen die genomen zijn om het Covid-19 virus in te perken.

Met pijn in ons hart maar met alle begrip voor de genomen maatregelen is door de organisatie besloten om de Predator Challenge 2020 te VERPLAATSEN.

De exacte datum is nog niet bekend omdat dit ook in samenspraak gaat met de vergunningverlener. Doel van de organisatie is om de Predator Challenge TE VERPLAATSEN naar Juni 2021!

De inschrijvingen blijven geldig en we gaan ervan uit dat alle deelnemers op de nog nader te bepalen datum aanwezig zijn.

We vragen om jullie begrip en steun om de Predator Challenge volgend jaar te laten plaatsvinden.

Op de Facebookpagina van de Predator Challenge en op de website van Visgids Groningen
( www.visgidsgroningen.nl ) zal een nieuwe datum worden gecommuniceerd.

Alleen SAMEN krijgen we het Covid-19 virus eronder! Stay safe, stay at home! Denk om elkaar!

 

Verschiebung der Predator Challenge 2020

Wie bei anderen Veranstaltungen muss auch die Predator Challenge 2020 die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 bewältigen.
Mit großem Bedauern geben wir als Organisatoren die Verschiebung der Veranstaltung bekannt.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Unser Ziel ist es die Veranstaltung auf Juni 2021 zu verschieben.

Teilnehmer die sich angemeldet haben behalten ihren Platz. Wir erwarten und hoffen, dass die Teilnehmer an dem noch zu bestimmenden Datum teilnehmen können.

Wir bitten um ihr Verständnis und ihre Unterstützung, damit die Predator Challenge im Jahr 2021 stattfinden kann.

Weitere Hinweise zur Predator Challenge werden auf der Facebook-Seite und der Website von Visgids Groningen (www.visgidsgroningen.nl) veröffentlicht.

Nur wenn wir zusammenarbeiten, können wir Covid-19 überwinden! Bleibt gesund, bleibt zu Hause und seid freundlich zueinander!

 

Postponement Predator Challenge 2020                             

Just like other events, Predator Challenge 2020 is coping with the measures made to battle Covid-19.

With deep regret we, as organization,  announce the postponement of the event.

A new date has yet to be determined, our goal is to move the event to June 2021.

Participants who signed up remain valid and we expect participants to compete on the to be determined date.

We ask for your understanding and support to make The Predator Challenge happen in 2021.

Further notice regarding the Predator Challenge will be communicated by the Facebook page and the website of Visgids Groningen ( www.visgidsgroningen.nl ).

Only if we work together we can overcome Covid-19! Stay safe, Stay at home, and be kind to each other!

 

Organisatie Predator Challenge 2020

Robert
Marjan
Jan
Henry
René
Rick
Joost