Wedstrijdreglement Roofviswedstrijd

<<PREDATOR CHALLENGE 2019>>

 1. Het welzijn van de vissen staat voorop, ga te allen tijde voorzichtig om met de vis. Mocht er onverhoopt een vis het niet redden dan onmiddellijk de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte stellen en de vis aanbieden.
 2. Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vispas. Deze dient ook op verzoek getoond te kunnen worden.
 3. Het team met de meest opgetelde centimeters gevangen roofvis wint.
 4. De regels van Sportvisserij Nederland gelden. Maximaal 2 hengels p.p. en 2 reservehengels (niet opgetuigd).
 5. Er mag alleen met kunstaas gevist worden. Het is een Lure Only wedstrijd.
 6. Alleen maatse vissen (baars/snoekbaars/snoek) tellen mee voor het eindklassement. Zie hieronder de minimum maat van de verschillende soorten.
 • Baars  minimum maat: 22 cm.
 • Snoekbaars minimum maat: 42 cm.
 • Snoek minimum maat: 45 cm.
 1. Het is een Catch/Foto/Release wedstrijd. Alle vis dient direct te worden gemeten, gefotografeerd en teruggezet.
 2. Per vangst 1 duidelijke foto van de vis op meetplank met kop naar links, linkerzijde boven  en voorzien van sticker met uniek vangstnummer via smartphone versturen. De exacte procedure wordt nog verder uitgewerkt en uitgelegd wanneer dit gereed is. Telefoonnummers worden vermeld op nog uit te reiken documentatie op wedstrijddag.
 3. De foto’s kunnen tot uiterlijk 16.00 uur verstuurd worden, hierna worden de vangsten niet meer verwerkt in de einduitslag.
 4. De vangstlijsten dienen onmiddellijk bij terugkomst ingeleverd te worden.
 5. De wedstrijdleiding is op generlei wijze aansprakelijk voor- tijdens en na de wedstrijd voor gebeurtenissen die niet voorzien zijn. Deelname aan de wedstrijd is geheel op eigen risico.
 6. Het is tijdens de wedstrijd verboden om zich op wateren te begeven die niet vermeld worden als wedstrijdwater.
 7. Bij onduidelijkheden beslist de wedstrijdleiding
 8. Alle deelnemende boten moeten verzekerd zijn. Een kopie van het verzekeringsbewijs dient op verzoek getoond te kunnen worden.
 9. Wanneer er wordt deelgenomen in een snelle motorboot dient de bestuurder van de boot in het bezit te zijn van het vaarbewijs 1.
 10. Als de gevraagde papieren (vaarbewijs 1, kopie verzekeringsbewijs en vispas) niet getoond kunnen worden dan volgt uitsluiting van de wedstrijd.
 11. Ga respectvol om met de overige deelnemers. Blijf op minimum 50 meter afstand van elkaar tijdens het vissen.
 12. Tijdens de wedstrijd is het niet toegestaan om van het water af te gaan. Er dient te allen tijde toestemming te worden gevraagd aan één van de controleboten op het water. Er mag niet van wedstrijdwater worden gewisseld.
 13. Alle deelnemers aan de wedstrijd beschikken over een smartphone met whatsapp geïnstalleerd.
 14. De aanwezige visbun in de boot mag niet worden gebruikt voor het bewaren van gevangen vis.
 15. Er kan alleen tijdens de wedstrijd worden gereclameerd over zaken die de wedstrijd aangaan. Tot uiterlijk 16.00 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om vragen/klachten te deponeren.
 16. De gemeten vis in centimeters wordt naar boven afgerond. Bijvoorbeeld: vis meet 31,2 Dit wordt afgerond naar 32 centimeter.
 17. De wedstrijd gaat van start wanneer iedereen op alle wateren gereed zijn voor het vissen. Pas wanneer het sein ‘Start Wedstrijd’ wordt gegeven door de Marshall start de wedstrijd. Tot uiterlijk 16.00 uur wordt er gevist.
 18. Alle deelnemers houden zich aan de plaatselijk geldende vaarregels en vaarsnelheid.
 19. Per vangst dient er een nieuwe unieke vangststicker te worden geplakt. De sticker moet tezamen met de vis op de meetplank duidelijk leesbaar/zichtbaar zijn.  De wedstrijdleiding bevestigd de vangst naar de deelnemers.
 20. Tot uiterlijk eind april kan geregistreerd worden voor de wedstrijd of zoveel eerder als het maximum aantal deelnemers is bereikt.
 21. Na de sluitingsdatum kan niet meer worden geannuleerd. Er wordt (na sluitingsdatum registratie) geen restitutie van het inschrijfgeld gegeven.

 Keer terug naar de inschrijfpagina Predator Challenge 2019