Leaderboard Predator Challenge 2019

Hier wordt het leaderboard getoond van de Predator Challenge 2019. Het voorlopige leaderboard wordt regelmatig geupdate van de start van de wedstrijd tot uiterlijk 15.00 uur. Het laatste uur van de wedstrijd wordt het leaderboard niet geupdate. Het voorlopige leaderboard wordt geupdate nadat de vangsten zijn geregistreerd en goedgekeurd door de wedstrijdleiding. Let wel: Het leaderboard is pas definitief nadat de wedstrijdleiding deze heeft vrijgegeven. De wedstrijdleiding controleert de vangsten van de top van het klassement extra door de foto’s te controleren die bij de doorgegeven vangsten horen. Dit kan pas nadat de deelnemers zijn teruggekeerd naar het wedstrijdcentrum. Ook kan de wedstrijdleiding steekproefsgewijs deelnemers vragen om foto’s te tonen van de vangsten. Pas bij de einduitslag is het leaderboard definitief! 

Let op de minimummaten en vergeet niet om een foto met vangst sticker te maken! Voldoet de vangst niet aan de minimummaat of er kan geen foto inclusief vangst sticker worden getoond dan telt de vangst niet mee! 

Here the leaderboard of the Predator Challenge 2019 is shown. The provisional leaderboard is regularly updated from the start of the competition until 3 pm at the latest. The leaderboard is not being updated during the last hour of the competition. The provisional leaderboard is updated after the catches have been registered and approved by the judges. Note: The leaderboard is only final after the judges has released it. The judges additionally checks the catches at the top of the standings by checking the photos that are associated with the transmitted catches. This is only possible after the participants have returned to the competition center. The judges can also ask participants randomly to show pictures of the catches. The results are finally at the prize giving! 

Pay attention to the minimum sizes and don’t forget to take a photo with catch sticker! If the catch does not meet the minimum size or no photo with a catch sticker can be shown, the catch does not count!

 

STRAKS DE UITSLAG!!!!!

 

*er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie

*no rights can be derived from this publication