Goeie zaak en de complimenten voor alle partijen die erbij betrokken waren om deze stroper aan te pakken! Zo zie je maar weer; uiteindelijk loop je een keer tegen de bekende lamp.