Covid-19 Maatregelen Visgids Groningen – update- 30-06-2020!!

 

For English version see below

Für Deutsch nach unten scrollen

 

Vanaf 1 juli kunnen we weer max. 2 gasten ontvangen op 1 boot bij Visgids Groningen. Wel nemen we de gezondsheidsrisico’s in acht. Heb je klachten, koorts of ben je niet fit dan maken we een andere afspraak! Lees hier de update van Sportvisserij Nederland. 

Het nieuwe roofvisseizoen staat voor de deur. Vanaf zaterdag 30 mei 2020 barst het roofvisseizoen weer los. Dit jaar helaas, maar begrijpelijk, anders dan anders. Ook de hengelsport wordt geconfronteerd met de richtlijnen van het RIVM. Visgids Groningen neemt alle voorzorgsmaatregelen zodat u op een veilige wijze een mooie dag op het water kunt beleven. Dit vraagt zowel van Visgids Groningen als ú wel de nodige aanpassingen. Alleen samen krijgen we Covid-19/Corona onder controle.

In dit bericht leggen we uit hoe Visgids Groningen rekening houdt met de richtlijnen van het RIVM en de eventuele overige maatregelen.

Uitgangspunt is dat het toch mogelijk blijft om een dag te vissen bij Visgids Groningen maar wel met inachtneming van de diverse maatregelen.

Hoe gaan we dat bereiken?

 • Vooralsnog kan er maar 1 gast per gidsdag mee
 • Visgids Groningen en gast bewaren 1,5 meter afstand (1 op de voorste stoel en 1 op stoel bij de motor).
 • U dient zelf koffie/thee/lunch mee te brengen. Dit om zoveel mogelijk contactmomenten te vermijden.
 • Voor aanvang van de visdag (in de week voorafgaand aan de gidsdag) én op de ochtend bij de trailerhelling,  stellen we een aantal vragen (zie hieronder).
 • Beantwoord u óf de Visgids één of meerdere van deze vragen met ‘Ja’ dan zijn we genoodzaakt om de visdag te annuleren. Er wordt dan een andere afspraak gemaakt. We nemen geen enkel risico.
 • Visgids Groningen beschikt over desinfectiemateriaal om de handen schoon te maken. Daar waar nodig en/of gewenst kunnen we ook voorzien in een wegwerp mondkapje.
 • Hengelsportmateriaal wordt na elke visdag grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd alsmede de binnenkant van de boot.
 • Uiteraard streven we ernaar om gedurende de visdag een afstand te bewaren van 1,5 meter. We vragen hierbij wel begrip en medewerking. Hoe dit in de praktijk gaat werken zal tijdens de eerste gidsdagen moeten blijken. Mocht het niet werken dan gaan we ons uiteraard beraden en komen we met aanpassingen.
 • Wilt u toch met 2 personen komen vissen dan kan er eventueel een 2e gids mét boot worden ingezet. U vist dus niet samen in één boot. Indien gewenst dit graag vroegtijdig kenbaar maken zodat er een 2e gids ingepland kan worden.
 • Uitgebreide uitleg (denk bv. aan het gebruik/interpreteren van de dieptemeter/fishfinder) laten we voorlopig achterwege.

Bovenstaande is onderhevig aan veranderingen en kunnen ten alle tijde wijzigen! In de week voorafgaand aan de visdag nemen we altijd contact op om alles door te spreken. En mocht u of Visgids Groningen maar enig twijfel hebben of de visdag door kan gaan dan is het geen enkel probleem. We verzetten de visdag dan naar betere tijden.

Voor overige vragen en boekingen neem dan contact op met Visgids Groningen. Dit kan op vele manieren.

bel naar: 06-23562166 of 06-22245936
mail naar: info@visgidsgroningen.nl
Stuur een PB via Messenger
Stuur een Whatsapp bericht naar één van bovengenoemde mobiele nummers

 

vragen:

Heeft u koorts, 38 graden Celsius of hoger?
Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius?
Heeft uw huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts (38 graden Celcius of hoger), en/of benauwdheid?

Covid-19 measurements Guiding Service Groningen

 

 

From July 1 we can again receive max. 2 guests on 1 boat at Guiding Service Groningen. We do take the health risks into account. If you have complaints, fever or not feeling well, we will make another appointment! Read the update of Sportvisserij Nederland here.

The new season is about to commence on saturday May 30th.
Unfortunately this year is different then others, fishing guidance is also obliged to follow RIVM guidelines.
Visgids Groningen is taking precaution so you can still safely enjoy your trip.

The following precautions are to follow

 • Only one guest is able to join the trip per day so Guiding Service Groningen and the guest can maintain a safe distance of 1,5 meters.
 • You’ll need to bring your own beverages to avoid hand to hand contact.
 • Before the day starts, and the week leading up to it we will ask some questions about your and our health. If you or we were to awnser yes to one of these we are obliged to cancel the trip, and find a new date.
 • Guiding Service Groningen has disinfectand on board to keep hands clean there are also face masks available if you wish to use one.
 • Gear is also cleaned and disinfected properly after each trip inclusive the boat itself.
 • We wish to maintain 1.5 meters distance between guests and the guide.
 • If you wish to fish with someone else there is the possibility to aquire a 2nd guide along with another boat. You Will not fish together. If you wish to make use of this option please let is know in advance.
 • Usage of fishfinders is postponed because we are unable to maintain proper distance.

This is subject to change if the situation alters.

There will be contact the week prior to the trip if there is any doubt about the continuation of the trip, no worries we can postpone the trip to better times.

For other questions and bookings please contact Guiding Service Groningen.

The questions regarding to your and our health will be related to fever and or coughing. If you or Guiding Service Groningen is not feeling well we’ll pusponed the trip. 

Covid-19 Vorsichtsmaßnahmen

 

 

Ab dem 1. Juli können wir wieder maximal 2 Gäste auf 1 Boot beim Angelguide Groningen empfangen. Wir berücksichtigen die Gesundheitsrisiken. Wenn Sie Beschwerden haben, Fieber haben oder nicht fit sind, vereinbaren wir einen weiteren Termin! Lesen Sie hier das Update von Sportvisserij Nederland.

Die neue Raubfisch Saison beginnt am Samstag, den 30. Mai. Leider ist dieses Jahr anders als andere, auch die Angelguides sind verpflichtet, die RIVM-Richtlinien zu befolgen.
Guiding Service Groningen trifft Vorsichtsmaßnahmen, damit Sie Ihre Reise trotzdem sicher genießen können.

Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten:

 • Pro Tag kann nur ein Gast an der Reise teilnehmen, sodass der Guiding Service Groningen und der Gast einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten können.
 • Sie müssen Ihre eigenen Getränke mitbringen, um einen direkten Kontakt zu vermeiden.
 • Bevor der Tag beginnt und eine Woche davor, werden wir einige Fragen zu Ihrer Gesundheit stellen. Wenn Sie einem dieser Punkte zustimmen, sind wir verpflichtet, die Reise abzusagen und einen neuen Termin zu finden.
 • Guiding Service Groningen hat Desinfektionsmittel an Bord, um die Hände sauber zu halten. Es gibt auch Gesichtsmasken, wenn Sie eine verwenden möchten.
 • Die Ausrüstung wird auch nach jeder Fahrt, einschließlich des Bootes selbst, ordnungsgemäß gereinigt und desinfiziert.
 • Wir möchten einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Gästen und dem Reiseleiter einhalten.
 • Wenn Sie zu zweit fischen möchten, besteht die Möglichkeit, einen zweiten Guide zusammen mit einem anderen Boot zu buchen. Sie werden nicht zusammen fischen können. Wenn Sie diese Option nutzen möchten, teilen Sie dies bitte im Voraus mit.
 • Die Verwendung von Fischfindern wird verschoben, da wir keinen angemessenen Abstand einhalten können.

Dies kann sich ändern, wenn sich die Situation ändert.

In der Woche vor der Reise wird Kontakt aufgenommen, wenn Zweifel an der Durchführung der Reise bestehen, können wir die Reise auf bessere Zeiten verschieben.

Bei weiteren Fragen und Buchungen wenden Sie sich bitte an den Guiding Service Groningen.

Die Fragen zu Ihrer Gesundheit beziehen sich auf Fieber und / oder Husten. Wenn es Ihnen oder Guiding Service Groningen nicht gut geht, werden wir die Reise verschieben.